HARİTA KADASTRO HARİTA KADASTRO


 

Haritacılık; yeryüzündeki noktaların, denizlerin, ortalama durgun su seviyelerine göre, küresel olarak yatay ve düşey durumlarını belirlemek için gerekli ölçümlerin nasıl yapılacağını , bunların kağıt üzerine nasıl aktarılacağını ve bu konuyla ilgili hesap işlemleri ve çizim yöntemlerini ele alır.

 

Haritacılık programının temel amacı; tekniğinin jeodezi-jeofizik, fotogrametrik ve uzaktan algılama, kartografya ve basım gibi tüm alanlarda ve her düzeyde teknik elemanlar yetiştirmektir.
Tapu kadastro, madencilik, şehircilik, belediye hizmetleri, tarım, ormancılık, milli savunma, turizm, yapı, yol, su, elektrik, deniz, hava ve kara ulaşımı, haberleşme, petrol ve doğal gaz boru hattı, kamulaştırma gibi alanlarda iş bulma olanağı vardır.

Program , iki yıllık mesleki eğitim sonucunda “Harita ve Kadastro Teknikeri” yetiştirmeyi amaçlar. Harita sektöründe mühendis ve diğer yöneticilerle ilişkisini kuran ara teknik eleman yetiştirme amacı ile kurulmuş bir programdır. Öğrenciler arazide ve kısmen bilgisayarda uygulama ve araştırma yapabilmektedir. 320 saat meslek stajı ile okulda verilen bilgiler pekiştirilmektedir. 3194 sayılı İmar Kanununun 38. Maddesinde Harita ve Kadastro Teknikerlerinin yetki ve sorumlulukları tarif edilmiştir. Mezun olan teknikerler sözü geçen kanun maddesine göre “İkinci Grup Fen Elemanı” olarak tanımlanmaktadır. Mezun öğrenciler Harita ve Kadastro ile ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda istihdam edilmektedir. Mezunların iş bulma olanakları Türkiye ortalamasının üzerindedir. Her yıl 50 örgün öğretim öğrencisi kontenjanı vardır.

Ağırlıklı olarak çalıştığımız kurum ve kuruluşlar :

* Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
* İller Bankası Genel Müdürlüğü
* Karayolları Genel Müdürlüğü
* Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
* Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü
* Bayındırlık Bakanlığı
* Orman Bakanlığı

*  Belediyeler
* Üniversiteler
* TKİ, MTA, Afet İşleri Gn. Md., Toprak ve Tarım Reformu Gn. Md., GAP, DLH, DDY, DHM vb. kamu kurumları
* Harita Genel Komutanlığı
* Özel sektör kuruluşları (Harita Şirketleri, İnşaat Şirketleri, Maden Şirketleri vb.)

HARİTA VE KADASTRO PROGRAMI

1. SINIF 

1. YARIYIL

2. YARIYIL

OPTK

DERSİN ADI

KREDİ

SAATİ

OPTK

DERSİN ADI

KREDİ

SAATİ

 101

 Harita Çizimi I

 3

 4

 102

 Harita Çizimi II

 3

 4

 103

 Ölçme Bilgisi I

 4

 5

 104

 Ölçme Bilgisi II

 4

 5

 105

 Alet Bilgisi I

 2

 3

 106

 Alet Bilgisi II

 2

 3

 107

 Düzlemsel Trigonometri

 2

 2

 108

 Küresel Trigonometri

 2

 2

 109

 Jeodezik Hesap

 2

 2

 110

 Şehircilik

 2

 2

 111

 Matematik

 2

 2

 132

 Mesleki Bilgisayar

 2

 3

 129

 Bilgisayar

 3

 3

 134

 Yapı Bilgisi (Seçmeli)

 2

 2

 115

 Fizik (Seçmeli)

 2

 2

 136

 Jeoloji (Seçmeli)

 2

 2

131

 Çevre ve Kentleşme (Seçmeli)

2

2

114

 İşletme (Seçmeli)

2

2

 119

 İngilizce

0

2

 118

 İngilizce

 0

 3

 121

Almanca

0

2

 120

 Almanca

 0

 3

 123

Fransızca

0

2

 122

 Fransızca

 0

 3

 125

Türk Dili

0

2

 124

 Türk Dili II

 0

 3

127

A.İ.İ.T. I

0

3

 126

 A.İ.İ.T. II

 0

 2

 

 

 

 

 128

 Beden Eğitimi (seçmeli)

 0

 2

 

 

 

 

 130

 Güzel Sanatlar (seçmeli)

 0

 2

                                                                 2. SINIF

3. YARIYIL

4. YARIYIL

OPTK

DERSİN ADI

KREDİ

SAATİ

OPTK

DERSİN ADI

KREDİ

SAATİ

 201

 Ölçme Bilgisi III

 3

 4

 202

 Ölçme Bilgisi IV

 3

 4

 203

 Kadastro Tek. I

 3

 3

 204

 Kadastro Tek. II

 3

 3

 205

 Yol Bilgisi

 3

 3

 206

 İmar Uygulamaları

 2

 3

 207

 Fotogrametri

 2

 2

 208

 Plan - Proje ve Aplikasyon

 4

 5

 209

 İmar Bilgisi

 3

 3

 210

 Arazi Düzenlemesi

 2

 3

 211

 Kartografya

 2

 2

 212

 Arazi Çalışması II

 2

 4

 213

 Arazi Çalışması I

 2

 4

 214

 İş Hukuku (Seçmeli)

 2

 2

 215

 Sulama ve Kurutma (Seçmeli)

 2

 2

 216

 Taşınmaz Hukuku (Seçmeli)

 2

 2

 217

 Halkla İlişkiler (Seçmeli)

 2

 2

 218

 Staj

 0

 0