English
English


Deutsch
 

          A.K.Ü. MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ · MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

 

Prof. Dr. Eyüp SABAH


   
Kişisel Bilgiler

   Doğum Tarihi : 29.10.1962
   Doğum Yeri   : AMASYA

Öğrenim Durumu
.
1968-1973, İlkokul
1973-1976, Ortaokul
1976-1979, Lise

1980-1984, Lisans
Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, ESKİŞEHİR

1986-1990, Yüksek lisans
Rheinische, Westfalische, Technische Hochschule Aachen, Institut für Aufbereitung, Kokerei und Brikettierung (Cevher Hazırlama, Koklaştırma ve Briketleme Enstitüsü), Aachen-ALMANYA.

1993-1998, Doktora
Osmangazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Cevher  Hazırlama Anabilim Dalı, ESKİŞEHİR
 

Tezler 

 

1990, Yüksek Lisans Tezi
Untersuchungen zum Adsorptionsverhalten der paraffinen Komponente von Steinkohleflotations-ölen mit Hilfe 14C-Leitisotopenmethode (Taşkömürü Flotasyonunda Kullanılan Yağların Parafinli Bileşiklerinin Adsorpsiyon Davranışının 14C-İletken İsotop Yöntemiyle Araştırılması), 77 s.
 

1998, Doktora Tezi
Çeşitli Amin Türleri Kullanılarak Sepiyolitin Adsorpsiyon Mekanizmasının Açıklanması, 245 s.

 

Mesleki Tecrübe
.
Eylül 1984-Ocak 1985, Mühendis
ETİBANK Mazıdağı Fosfat İşletmeleri, MARDİN

Nisan 1991-Aralık 1994, Vardiya Mühendisi
T.K.İ. Garp Linyitleri İşletmesi, Kömür Hazırlama Tesisi, Tunçbilek-KÜTAHYA

Ocak 1995-Ağustos 1998, Araştırma Görevlisi
Selçuk Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, KONYA

 

Eylül 1998-Kasım 2001, Yrd. Doç. Dr.
Afyon Kocatepe Üniversitesi,
Afyon Meslek Yüksekokulu, Cevher Hazırlama Programı, AFYONKARAHİSAR

 

Aralık 2001-Kasım 2006, Doçent Dr.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, AFYONKARAHİSAR

 

Aralık 2006, Profesör Dr.
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, AFYONKARAHİSAR

Akademik Unvanları

Yrd. Doç. Dr.  A.K.Ü.
Afyon Meslek Yüksekokulu, Cevher Hazırlama Programı, 1998.
Doç. Dr.         A.K.Ü. Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Böl., Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı, 2001.
Prof. Dr.       
A.K.Ü. Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Böl., Cevher Hazırlama Ana Bilim Dalı, 2006.
.
İdari Görevleri
.
Nisan 2002-2003, Dekan Yardımcısı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Uşak Mühendislik Fakültesi, AFYON

Nisan 2002-2003, Bölüm Başkanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, AFYON

Nisan 2002-2003, TAGEM Sorumlusu
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknoloji Araştırma-Geliştirme ve Eğitim Merkezi (TAGEM), AFYON
 

2004-2005,  Enformatik Bölüm Başkanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Rektörlük, Enformatik Bölümü, AFYON

 

Mart-Ağustos 2007  Rektör Yardımcısı
Afyon Kocatepe Üniversitesi, AFYON

 

Mart-Haziran 2007  Dekan Vekili
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, AFYON

 

Temmuz-Eylül 2007  Dekan
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, AFYON

 

Mayıs 2007-2013 Bölüm Başkanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, AFYON

 

Mayıs 2007-2014 Cevher Hazırlama Anabilim Dalı Başkanı
Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, AFYON

.
Yönetim Deneyimi
.
Yüksek Lisans Jüri Üyeliği

Doktora Jüri Üyeliği
Akademik  Kadro Atama-Değerlendirme Hakemliği
 

Bilimsel Faaliyetleri
.

Dergi Editörü (Aralık 2008-Nisan 2011)
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, Afyonkarahisar

 

Dergi Yönetmeni Yardımcılığı (Kasım 2006-     )
· Kil Bilimi & Teknolojisi Dergisi, İstanbul

 

Dergi Danışmanlığı (Nisan 2007-     )
· New World Sciences Academy, Uluslararası Hakemli e-Dergi, Elazığ

Tez Danışmanlığı
· Yüksek Lisans, "Kil İçerikli Kömür Hazırlama Tesisi Atıklarından Temiz Kömür Üretimi ve Atık Kilin Tuğla Üretiminde Kullanımı", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006.

· Lisans, "Taşkömürü Hazırlama Tesisi Atıklarından Temiz Kömür Üretimi", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2007.

· Lisans, "Traverten Atıksularının Geleneksel ve UMA (Unique Molecular Architecture) Teknolojisi Polimerler ile Flokülasyonu", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2007.

· Lisans, "Seramik Fabrikası Atıksularının Çeşitli Koagülant ve Polimerlerle Flokülasyonu", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2007.

· Lisans, "Ege Linyitleri İşletmesi Soma Lavvarı Atıklarından Temiz Kömür Kazanımı", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2008.

· Lisans, "Mermer Ocaklarında Süreksizlik Sistemlerinin Önceden Belirlenmesi Üzerine Sayısal Yöntemlerin Uygulanması", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2008.

· Lisans, "Sinop-Boyabat Kalsitlerinin Flotasyon ile Zenginleştirilmesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.

· Lisans, "Sepiyolitin Sitrik Asitle Aktivasyonu", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.

· Lisans, "Sepiyolitin Nitrik Asitle Aktivasyonu", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.

· Lisans, "Sepiyolit Üzerine Alifatik ve Aromatik Amin Adsorpsiyonu", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.

· Lisans, "Soma Atık Barajından Alınan Atıklardan Temiz Kömür Kazanımı", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.

· Lisans, "Flint Taşı Atıklarından Kuvars Kazanımının Araştırılması", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2009.

· Lisans, "Sönmüş Kirecin Mikronize Öğütme Parametrelerinin Belirlenmesi ve Matematiksel Modellemesi", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2010.

· Lisans, "Sepiyolitin Hidroklorik Asitle Aktivasyonu", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2011.

· Lisans, "Sepiyolitin Okzalik Asitle Aktivasyonu", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2011.

· Lisans, "Emirdağ-Adaçal Kireç Taşlarının Beton Agregaları Standartlarına Uygunluğunun Araştırılması", Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2011.

· Lisans, “Sepiyolitin Sülfürik Asitle Aktivasyonu”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2012.

· Lisans, “Kömür Hazırlama Tesisi Atıklarından Kömür Kazanma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2012.

· Yüksek Lisans, "Sepiyolitin Reolojik Özelliğinin Geliştirilmesi ve Sepiyolit Katkılı Lif Takviyeli Beton Üretimi", Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012.

· Lisans, “Work İş İndeksi ile Mermerlerin Dokusal Özellikleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.

· Lisans, “Öğütülmüş Kalsiyum Karbonat (GCC) Süspansiyonlarının Stabilitesine Polimerik Dispersanların Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.

· Lisans, “Öğütülmüş Kalsiyum Karbonat (GCC) Süspansiyonlarının Stabilitesine İnorganik Dispersanların Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.

· Lisans, “Mermer Artıklarının Titreşimli Bilyalı Değirmende Mikronize Öğütülmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.

· Lisans, “Sönmüş Kirecin Titreşimli Bilyalı Değirmende Mikronize Öğütülmesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2013.

· Lisans, “Sahil Kumundan Manyetit Kazanma”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2014.

· Lisans, “Sepiyolitin Kolloid Değirmende Öğütülmesi ve Öğütme Parametrelerinin Sepiyolitin Reolojik Özelliklerine Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2014.

· Lisans, “Sepiyolitin Karıştırmalı Bilyalı Değirmende Öğütülmesi ve Öğütme Parametrelerinin Sepiyolitin Reolojik Özelliklerine Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü, 2014

 

Laboratuvar Geliştirme Faaliyetleri
· Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Araştırma Geliştirme Merkezi (TAGEM)’nin kurulması

· Afyon Kocatepe Üniversitesi Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Laboratuvarının kurulması

· Afyon Kocatepe Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü, Akredite Doğaltaş Analiz Laboratuvarının kurulması

· Adaçal Endüstriyel Mineraller Sanayi Ticaret A.Ş. AR-GE Laboratuvarının kurulması

 

Hakemlik

               Dergi Hakemliği             

Yıl

Hakemlik

Sayısı

Dergi Adı

Web of Science Veri Tabanı

2006

1

Bulletin of The Chemical Society of Ethiopia

SCI-Expanded

2007

1

1

1

1

Applied Surface Science

Fuel

Separation & Purification Technology

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

-

2008

1

2

1

Journal of Environmental Management

Journal of Hazardous Materials

Ore Dressing

SCI-Expanded

SCI-Expanded

-

2009

2

1

1

1

1

2

Applied Clay Science

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Chemical Engineering Journal

Journal of The Science of Food and Agriculture

Journal of Urban and Environmental Engineering

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

SCI-Expanded

Not Expanding

SCI-Expanded

SCI-Expanded

-

-

2010

2

2

1

1

2

1

1

Applied Clay Science

Chemical Engineering Journal

Clay Minerals

International Journal of Food & Technology

Journal of Hazardous Materials

Waste Management Research

Ore Dressing

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

-

SCI-Expanded

SCI-Expanded

-

2011

2

1

1

1

1

1

Applied Clay Science

Journal of Applied Polymer Science

Journal of Hazardous Materials

Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers

Powder Technology

Water Science and Technology

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2012

1

1

Applied Clay Science

Chemical Engineering Communications

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2013

1

1

1

1

1

Brazilian Journal of Chemical Engineering

Desalination and Water Treatment

Fuel Processing Technology

Powder Technology

Korean Journal of Chemical Engineering

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2014

1

1

1

1

Brazilian Journal of Chemical Engineering

Journal of Advanced Research

Scientific Research and Essays

Brazilian Journal of Chemical Engineering

SCI-Expanded

-

-

SCI-Expanded

2015

1

1

1

3

1

1

1

1

European Journal of Lipid Science and Technology

Applied Clay Science

International Journal of Coal Preparation and Utilization

International Journal of Mineral Processing

International Journal of Mining Science and Technology

Journal of Environmental Management

Physicochemical Problems of Mineral Processing

Powder Technology

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

2016

1

1

2

2

1

1

1

International Journal of Mineral Processing

Energy & Fuels

Separation Science and Technology

Particulate Science and Technology

Physicochemical Problems of Mineral Processing

Separation and Purification Technology

Water Science and Technology

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

SCI-Expanded

 

               Kongre ve Sempozyum Hakemliği

               · 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR

               · 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR

               · 13. Ulusal Kil Sempozyumu, ISPARTA

               · 21. Uluslararası Madencilik Kongresi, ANTALYA

               · 7. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Kuşadası-AYDIN

               · 4. Uluslararası Bor Sempozyumu, ESKİŞEHİR

               · 2. Maden İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ADANA

               · 7. International Marble and Natural Stone Congress, AFYONKARAHİSAR

               · 23. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, ANTALYA

                      

               Panelist

               · TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1007), 2006, ANKARA

               · TÜBİTAK Kamu Kurumları Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1007), 2011, ANKARA

               · TÜBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001), 2010, ANKARA

               · TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (2214), 2010, ANKARA

               · TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Burs Programı (2214), 2011, ANKARA 

               · TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Ar-GE Projeleri Destekleme Programı (1003), 2013, ANKARA             

 

               Dış Danışman

               · TÜBİTAK Yabancı Uyruklular İçin Doktora Burs Programı (2215), 2011, ANKARA

               · TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002), Nisan 2011, ANKARA

               · TÜBİTAK Hızlı Destek Programı (1002), Haziran 2011, ANKARA

          

               Proje Değerlendirme Hakemliği

               · Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Yıldız Teknik Üniversitesi, İSTANBUL

               · İstanbul Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu, İSTANBUL

               · Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ANKARA

               · Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, ÇANAKKALE.

 

               Proje İzleme Hakemliği

               · Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN), ANKARA

  

Redaktörlük     

· Kömür: Özellikleri, Teknolojisi ve Çevre İlişkileri, Ed: O. KURAL, Özgün Ofset Matbaacılık A.Ş., İstanbul, 1998, 779 s.

 

Yürütme Kurulu Başkanlığı

· 7. International Marble and Natural Stone Congress, Ekim 2011, Afyonkarahisar

 

Çeşitli Kurullarda Üyelikler
               Tez Jürisi Üyeliği

               · Doktora tezi, 2005. İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İSTANBUL

               · Yüksek Lisans tezi, 2007. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, AFYON

               · Yüksek Lisans tezi, 2008. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, ISPARTA

               · Yüksek Lisans tezi, 2009-1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, AFYON

               · Yüksek Lisans tezi, 2009-2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, AFYON

               · Yüksek Lisans tezi, 2010-1. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, AFYON

               · Yüksek Lisans tezi, 2010-2. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, AFYON

               · Yüksek Lisans tezi, 2010-3. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, AFYON

               · Yüksek Lisans tezi, 2010-4. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, AFYON

               · Yüksek Lisans Tezi, 2012. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, AFYON

 

              Doçentlik Jüri Üyeliği

               · Nisan 2009 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 01.03.2010 tarih ve

                  B.31.0.ÜAK.01/849 sayılı yazısı ile

               · Ekim 2009 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 11.06.2010 tarih ve

                  B.31.0.ÜAK.01/4360 sayılı yazısı ile

               · Nisan 2010 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 07.01.2011 tarih ve

                  B.31.0.ÜAK.01/090 sayılı yazısı ile

               · Ocak 2010 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 12.09.2011 tarih ve

                  B.31.0.ÜAK.01/6651 sayılı yazısı ile

               · Ekim 2010 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 27.02.2012 tarih ve

                  B.31.0.ÜAK.01/902 sayılı yazısı ile

               · Nisan 2010 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 09.04.2012 tarih ve

                  B.31.0.ÜAK.01/2362 sayılı yazısı ile

               ·  Nisan 2012 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 22.04.2013 tarih ve

                  22798904-204.01/4482 sayılı yazısı ile

               · Nisan 2015 dönemi; YÖK, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı 14.09.2015 tarih ve

                  22798904-204.01/9822 sayılı yazısı ile

 

               Bilim Kurulu Üyeliği

               · Turquoise International Dergisi, AFYON

               · 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR

               · II. Ege Enerji Sempozyumu, KÜTAHYA

               · II. Uluslararası Bor Sempozyumu, ESKİŞEHİR

               · 6. Uluslararası Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, İZMİR

               · Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, AFYON

               · Termal ve Maden Suları Konferansı, AFYON

               · 4. Ulusal Bor Sempozyumu, ESKİŞEHİR

               · 2. Maden İsletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu, ADANA

               · VII. Turkey Marble and Natural Stone Congress, AFYON

               · 23. International Mining Congress and Exhibition of Turkey, ANTALYA

               · Maden İşletmelerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’2013, ADANA

              

               Yönetim Kurulu Üyeliği

               · AKÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Mart-Ağustos 2007, AFYON

 

               Yayın Kurulu Üyeliği

               · Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, AFYON

 

               Komisyon Üyeliği

               · Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu,  Mart-Ağustos 2007, AFYON

               ·  Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uluslararası Yayınları Değerlendirme Komisyonu, Mart-Ağustos

                  2007, AFYON

 

               Danışma Kurulu Üyeliği

               · Türkiye V. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Mart 2006, AFYON

 

               Oturum Başkanlığı

               · Türkiye III. Mermer Sempozyumu, Mayıs 2001, AFYON

               · XXIII International Mineral Processing Conference, Eylül 2006, İSTANBUL

               · Türkiye VI. Mermer ve Doğaltaş Sempozyumu, Haziran 2008, AFYON

               · VII. International Marble and Natural Stone Congress, Ekim 2010, AFYON

               · 15. Ulusal Kil Sempozyumu, NİĞDE

 

               İnceleme Kurulu Üyeliği

               · Gayri Sıhhi Müessese İnceleme Kurulu, Temmuz 2001, AFYON

          
              
Çevre Kurulu Üyeliği

               · İl Mahalli Çevre Kurulu, Aralık 2001, AFYON


 

Katıldığı Seminer ve Kurslar
.
Nisan 1993, Eğiticinin Eğitimi Semineri
T.K.İ. Genel Müdürlüğü, ANKARA
.
Temmuz-Ekim 1993, PLC Sistemli Kömür Hazırlama Tesisi İşletme Kursu
T.K.İ. Garp Lİnyitleri İşletmesi, Tunçbilek-KÜTAHYA
.
Ekim 2002, Madencilikte Çevre Yönetimi Semineri
TMMOB Maden Mühendisleri Odası, Amasra-BARTIN

 

Aralık 2006, Kömür ve Enerji Semineri
TKİ Genel Müdürlüğü, ANKARA

 

Şubat 2007, Genel Kurallar: Ürün Güvenliği (2001/95/EEC), Yeni, Klasik ve Global Yaklaşım Seminerleri

Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu, AFYON

 

Aralık 2009, Proje Risk Yönetimi

KPI Danışmanlık, Eğitim ve Bilişim Çözümleri Tic. Ltd. Şti., ANKARA

 

Mayıs 2012, AB Fonları Semineri

Kipu Danışmanlık, Araştırma ve Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti., İSTANBUL

Analitik Becerileri 

UV, DTA-TG, Karbon-Kükürt tayini, Zeta-Metre, Temas Açısı, Yüzey Gerilimi, Mikroflotasyon, Sıvı-sintilasyon sayıcısı, Jar-Test, Türbidimetre. 

Kazandığı Ödüller

1981-1984, Lisans Öğrenimi Bursu
Türk Eğitim Vakfı

1982-1984, Lisans Öğrenimi Bursu
Etibank 

1985-1990, Yüksek Lisans Bursu
Milli Eğitim Bakanlığı (Yurt Dışı)

Temmuz-Eylül 2004, Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu

Alman Akademik Değişim Servisi DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)

 

2005 (1 hafta), Öğretim Üyesi Değişimi

Socrates programı 2004/2005

 

2007 (1 hafta), Öğretim Üyesi Değişimi

ERASMUS Ders verme hareketliliği programı 2006/2007, Lublin/POLONYA

 

2008 (1 hafta), Personel Eğitimi

LLP-ERASMUS Personel eğitimi programı 2007/2008, Bedfordshire/İNGİLTERE

 

2009 (3 gün), Personel Eğitimi

LLP-ERASMUS Personel eğitimi programı 2008/2009, Berlin/ALMANYA

 

2013 (6 gün), Personel Eğitimi

LLP-ERASMUS Personel eğitimi programı 2012/2013, Barselona/İSPANYA

 

2014-2015 (10 ay), Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu

TÜBİTAK 2219 - Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı 2014/2015, University of Surrey, Guildford/İNGİLTERE

Mesleki Üyelikler 

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, ANKARA
Cevher Hazırlama ve Zenginleştirme Derneği, İZMİR

 
 
Son Güncelleme: 01.08.2016
 

Web Tasarım: M.Yavuz ÇELİK