Özgeçmiş

 
Prof.Dr. İsmail AYDOĞUŞ
     
KİŞİSEL BİLGİLER  
Doğum Tarihi : 20 Mart 1956

Doğum Yeri : Afyon
Medeni Durumu : Evli
     
ÖĞRENİM DURUMU  
Lisans İktisat-Maliye, Anadolu Üniversitesi, 1979
Doktora İktisat, Anadolu Üniversitesi, 1987
     
AKADEMİK ÜNVANLAR  
Arş .Gör Mali Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 1979-1981
Öğr.Grv. Afyon Maliye-MuhasebeYüksekokulu Anadolu Üniversitesi, 1982-1986
Dr.Öğr.Grv. Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Anadolu Üniversitesi, 1987-1988
Yar.Doç.Dr. Afyon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,Anadolu Üniversitesi, 1988-1991
Yar.Doç.Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1992-2001
Doç.Dr. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001 
     
YÖNETILEN DOKTORA TEZLERI
KARA Mehmet . “ Ekonomik Sonuçları Açısından Türkiye’de Dış Borçlanma Sorunu ve Çözüm Arayışları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2000
AKÇAY Selçuk , “Gelişmekte olan Ülkeler’de Yolsuzlukların Ekonomik Analizi” Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
İNKAYA Ahmet, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Adaylık Sürecinde Tarım Politikaları” Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001
KESKIN Abdullah ,“Türkiyede Kamu Açıklarının Finansmanı ve Makroekonomik Etkileri  (1980-2004)” Afyon Kocatepe Üniversitesi,2005
ALTAY  Bülent ,Avrupa Birliği’nde Rekabet Politikaları, Türkiye ve Avrupa Birliği’nin İhracatta Rekabet Gücünün Ölçülmesi , Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006
     
YÖNETILEN YÜKSEK LISANS TEZLERI
İNKAYA Ahmet. “İhracatı Teşvik Tedbirleri ve 1980 Sonrası Türkiye Uygulamaları”Afyon Kocatepe Üniversitesi , 1995
DILER  Gonca Huriye, “Reel Döviz Kurları-Dış Ticaret Hadleri İlişkisi ,Türkiye Üzerine Bir Uygulama” Afyon Kocatepe Üniversitesi,2006
     
YAYIN KURULU ÜYELİĞİ  

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  Dergisi

     
 

Güncelleme:
28.12.2006

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, ANS Kampusu, Gazlıgöl Yolu 03200 Afyon/TÜRKİYE
Telefon:0 272 228 12 92

 

WeBTasarım: M.Yavuz ÇELİK